Politică de confidențialitate

 

 1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale companiei Depozit Electric Enkidu SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Vasile Alecsandri 72A, în calitate de operator de date. Depozit Electric Enkidu SRL are ca obiect de activitate Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor (4643).
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului http://enkidu.ro/.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Informaţii colectate automat despre dumneavoastră 

Aceasta include informații care sunt stocate automat de module cookie și alte instrumente de sesiune. Informațiile sunt utilizate pentru a vă îmbunătăți experiența pe site. Când utilizați serviciile noastre sau căutați conținutul site-ului nostru, activitățile dumneavoastră pot fi înregistrate.

 1. Informații pe care ni le-ați furnizat 

Acestea includ informații necesare pentru a efectua diferite activități pe site. (de exemplu, completarea unui formular de contact pentru a ne trimite un mesaj sau o cerere de ofertă). Aceasta poate fi adresa dumneavoastră de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu etc.

 1. Informatii cu caracter public

Este posibil să colectăm informații cu caracter public despre dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator al site-ului http://enkidu.ro/, Depozit Electric Enkidu SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract, suplimentar pot fi prelucrate și alte date personale, respectiv:

 • Domiciliul/Reședința legală;
 • Date privind BI/CI (Serie și Număr, Emitent, Data eliberării);
 • CNP-ul.

Pentru încheierea contractelor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie, iar refuzul punerii la dispoziție are ca efect încetarea colaborării.

III. Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 • în scopul oferirii de servicii, constand în: consultanță în domeniul electric;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • din necesitatea de a parcurge etapele premergatoare încheierii unui contract, la propunerea Depozit Electric Enkidu SRL ori la solicitarea persoanei vizate;
 • pentru executarea unui contract la care persoana interesată/vizată este parte;
 • în scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurării securitătii rețelei/informațiilor;
 • în scopul realizării unui/-or interese legitime ale operatorului (de ex.: în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție, în scopuri administrative interne, pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente; pentru protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe);

Depozit Electric Enkidu SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, în următoarele scopuri:

 • realizarea de rapoarte/analize;
 • realizarea de informări;
 • publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
 • pentru creșterea calitatii serviciilor/produselor ce vă sunt oferite.

 

Informații suplimentare:

Dezvăluirea informațiilor/datelor către terți: dacă acest lucru este cerut de lege sau în situația în care această acțiune este necesară pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Depozit Electric Enkidu SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Depozit Electric Enkidu SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VI de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Depozit Electric Enkidu SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Depozit Electric Enkidu SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Depozit Electric Enkidu SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Depozit Electric Enkidu SRL în desfășurarea activității prin intermediul site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificare ale utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în vigoare în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de cătreDepozit Electric Enkidu SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din parteaDepozit Electric Enkidu SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de cătreDepozit Electric Enkidu SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Depozit Electric Enkidu SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit, și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Depozit Electric Enkidu SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări, conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim alDepozit Electric Enkidu SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Depozit Electric Enkidu SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@enkidu.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați secțiunea Politică privind fișierele cookies.

Formularea plângerilor

În vederea aparării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a vă adresa ANSPDCP, veți depune o plângere către operatorul Depozit Electric Enkidu SRL, la următoarea adresă: str. Vasile Alecsandri 72A, Baia Mare, Maramureș, România, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.

De asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere, în condițiile legii, inclusiv către ANSPDCP.

Informaţii de contact – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Website: http://www.dataprotection.ro/

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 21 252 5599

Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.

Politică privind fișierele cookies

 

 1. Introducere

 

Pagina de internet http://enkidu.ro/ utilizează cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul.

Conform legii, putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră, în cazul în care acestea sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dumneavoastră. Site-ul nostru utilizează diferite tipuri de cookie-uri.

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet http://enkidu.ro/. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorii acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către compania Depozit Electric Enkidu SRL, în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

 1. Despre cookie-uri

 

Site-ul http://enkidu.ro/ stochează cantităţi mici de informaţii despre activitatea dumneavoastră și sunt stocate pe computerul dumneavoastră personal.

„Internet Cookie-urile” (numite și „browser cookies” sau „HTTP cookies” ori „cookies”) sunt fișiere de dimensiuni mici în format text, formate din litere și numere, care sunt stocate pe diferite dispozitive (computer, tabletă sau telefon mobil) sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate, au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware, și nu vor accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului pe ale cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din 2 părți:

 • numele
 • conținutul sau valoarea cookie-ului.

 

Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-server-ului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

 

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (de ex.: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 •  Cookie-uri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de third party cookies (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

 

Care sunt avantajele cookie-urilor?

 

 1. Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și poate reacționa în consecință.
 2. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor website-uri, pentru a oferi servicii de calitate utilizatorilor. De ex. – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului etc.

 

Care este durata de viață a unui cookie?

 

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente).

 

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

 

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori. Aceste terțe părți pot plasa de asemenea, cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv.

Furnizorii terți trebuie să respecte legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim pe acest site:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului http://enkidu.ro/
  • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
  • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

 

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

 

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil al securității utilizării cookie-urilor de către dumneavoastră.
 • Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul și nu vă deranjează cookie-urile, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor de acces personale.
 • Dacă nu sunteți singura persoană care utilizează computerul, aveți posibilitatea de a  vă seta browserul, pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă în mod constant aplicații antispyware (aceste aplicații detectează atacurile pe website-uri și împiedică accesarea acelora care ar putea exploata vulnerabilitățile browserului sau descărcarea pe computerul dumneavoastră a unui software periculos).
 • Asigurați-vă că browserul pe care îl utilizați este mereu actualizat (multe atacuri bazate pe cookie-uri exploatează punctele slabe ale vechilor versiuni ale acestuia).

 

Cookie-urile sunt peste tot și nu pot fi evitate, dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Înțelegând modul acestora de operare și a beneficiilor pe care le aduc, vă puteți personaliza cookie-urile pentru a putea naviga cu încredere pe internet.

Cum pot fi oprite cookie-urile?

 

Cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor browserului.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” ale browserului dumneavoastră.

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri poate face ca prezentul site să fie nefuncțional sau dificil de vizitat/utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

 

Pentru a înțelege aceste setări ale cookie-urilor, puteți accesa următoarele linkuri utile:

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul http://enkidu.ro/, vă rugăm să vă adresați la pagina de contact a companiei Depozit Electric Enkidu SRL.

 

ABOUT US

WELCOME TO THE INTRODUCTION PAGE OF ENKIDU ELECTRIC

JUST SO YOU KNOW WHO YOU’RE DEALING WITH, WE WARN YOU

Enkidu is NOT a company certified by the best known German institute for quality assurance, as you would expect…

Enkidu does NOT import its products from the Far East under its own brand, just to present them later as an European traditional trademark, as you didn’t expect but certainly experienced before…

Enkidu does NOT have a magnificent slogan, filled with absolute superlative adjectives as do all the select companies which want to sell you something by all means…

Enkidu does NOT pay to a well known search engine in order to be among the first in your search results, as it happens when you search for something you’re interested but only find the information that others want to interest you.

 

IF YOU’VE READ SO FAR, IT MEANS YOU HAVE NO CHOICE BUT TO FIND OUT WHOM YOU’RE DEALING WITH

Enkidu is in fact just a group of people who strive to live up to our partners, which — as you already know — are smarter than theirs!

Enkidu CREATES — together with its partners (which some call clients or suppliers) — strong business relationships and safer and better performing electric installations, that will make us all proud over the years.

If you want us to work together, we’re anxious to see you cross our threshold, and we’d prefer you leave here as our partner.

PRODUCTS

Make sure you’ve read the ABOUT US page before you look for our products and services! Continue your search only if you’re sure Enkidu represents you in some way and speaks your language.

I’M ALL WIRED UPTOO HIGH VOLTAGE FOR ME

SERVICES

As we said it in the beginning, we want us to be your partners in finding the appropriate solutions for you and your collaborators.

TALK TO US!

We won’t boast about our internationally recognized specializations and training. Nor will we brag about our years of experience or the major objectives achieved with the products we have supplied. We know this is of no importance for you.

What you need to know is that we are practical people, just like you.

We know what we have in our storage room, and our synapses work like thunder and lightning. Together with you, as partners, we can find the answer to your problem or dilemma, regardless of its electrical nature!

CONSULT WITH US!

OFFER REQUEST

Be as concise as possible and fill in as many fields.
This way, we’ll both be saving time.
Plus, thus you have more chances to get a clear and exact response.

Name*

Company name

Phone*

Email*

Upload file

Accepted files:.doc|.docx|.xls|.pdf|.xlsx|.jpg|.jpeg|.bmp|.txt|.tiff|.png

Message

Sunt de acord ca Enkidu să dețină informații cu caracter personal, pentru a-mi trimite în continuare informări despre evenimentele și acțiunile companiei, precum și oferte și noutăți ale produselor companiei Enkidu.
[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

Fields marked with * are compulsory

CARIERS

We are brainy folks who know what they want and all about being an electrician. We’re not just some vendors… We are a bit more than that.

We’re not into soap operas and namby-pamby shows. We like subtle jokes, salty-bittersweet music and constructive discussions. If you see things in the same light (2700K, 4000K or 6500K), we’d like to see your résumé.

Name:

Message (optional):

Upload your CV

Accepted files:.doc|.docx|.pdf

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

CONTACT

If you’ve finally decided to pay us a visit, come to the Seychelles Islands…

Just kidding! 🙂

 • Tel
  0262-228-298
 • E-mail
  office@enkidu.ro
 • Address
  Vasile Alecsandri 72A, Baia Mare
 • Fax
  0362-814-498

 


You can contact us by using the information shown above or by filling in the form below.

Name*

Email*

Subject

Message

[wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

Fields marked with * are compulsory

Welcome amid professionals. Relax, it’s just a figure of speech :).
Here are our products:

 1. Protection and switchgear

 2. Switchboards and cases

 3. Conductors and low and medium voltage cables

 4. Ultraterminal gear

 5. Lighting sources and fixtures

 6. Cable and conductors management systems